NAKRĘĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO MIASTA I ZABIERZ GŁOS PODCZAS KONGRESU SMART METROPOLIA – KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Lubisz kręcić filmy z udziałem swoich przyjaciół i rodziny? Zastanawiasz się, jak Twoje miasto będzie wyglądać za 30 lat? W Twojej najbliższej okolicy brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu? – nakręć film i weź udział w dyskusji na temat przyszłości swojego miasta podczas Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię i dyskutuj z burmistrzami i naukowcami. Pokaż wszystkim, w jakim miejscu chciałbyś żyć i miej wpływ na przyszłość swojego miasta!

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją poruszającą tematykę miejską i metropolitalną. Zależy nam na włączaniu młodzieży w budowanie wspólnej przyszłości. Formuła konkursu daje szansę zaproszenia do wspólnej dyskusji młodych i ambitnych ludzi, których dzisiaj nie znamy, a są pełni pomysłów i potencjału.

Jak wziąc udział w konkursie?

Filmy powinny trwać od 90-120 sekund – forma przekazu jest dowolna! Konkurs rozpoczyna się 27 sierpnia, a kończy się 14 września o godzinie 16:00. Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest wysłanie zgłoszenia, dostarczenie drogą mailową lub osobiście pracy konkursowej oraz zgody rodzica na udział w konkursie, obecność na uroczystym ogłoszeniu wyników oraz aktywny udział w roli prelegenta/mówcy podczas panelu „Metropolia dla mieszkańców przyszłości” w ramach Kongresu Smart Metropolia 2018, który odbędzie się w dniach 20-21 września. Prace konkursowe rozpatrywane będą podczas posiedzenia komisji w dniach 14 – 18 września 2018 roku. Zwycięzcy otrzymają m.in. nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł oraz wezmą udział w roli panelistów 20 września w trakcie panelu „Metropolia dla mieszkańców przyszłości” podczas tegorocznej edycji Kongresu.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

 

ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ SMART METROPOLIA – JUŻ 20 WRZEŚNIA STARTUJE VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Jesteś aktywnym mieszkańcem, pracownikiem naukowym, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem społecznym? – otrzymaj stypendium i zostań jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię, dyskutuj z politykami, przedsiębiorcami w tematyce, którą się interesujesz.

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

W tym roku po raz pierwszy ruszamy z nowym programem towarzyszącym Kongresowi. Chcemy ufundować stypendia dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty metropolitalnej, dlatego taka formuła jest szansą zaproszenia do wspólnej dyskusji osób, których dzisiaj nie znamy, a mają potencjał wniesienia ciekawych, kreatywnych tez czy pomysłów. – mówi Michał Glaser dyrektor OMGGS.

Jak zostać stypendystą?

Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 20 sierpnia o godzinie 16:00. Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest ukończone 18 lat oraz dostarczenie drogą mailową, drogą pocztową lub osobiście prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez komisję do 24 sierpnia. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe ( 2 000 zł) oraz wezmą udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji.

Do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 – formularz

UwagaInformujemy, że wyniki konkursu stypendialnego zostały rozesłane wszystkim biorącym udział.