ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ SMART METROPOLIA – JUŻ 20 WRZEŚNIA STARTUJE VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Jesteś aktywnym mieszkańcem, pracownikiem naukowym, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem społecznym? – otrzymaj stypendium i zostań jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię, dyskutuj z politykami, przedsiębiorcami w tematyce, którą się interesujesz.

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

W tym roku po raz pierwszy ruszamy z nowym programem towarzyszącym Kongresowi. Chcemy ufundować stypendia dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty metropolitalnej, dlatego taka formuła jest szansą zaproszenia do wspólnej dyskusji osób, których dzisiaj nie znamy, a mają potencjał wniesienia ciekawych, kreatywnych tez czy pomysłów. – mówi Michał Glaser dyrektor OMGGS.

Jak zostać stypendystą?

Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 20 sierpnia o godzinie 16:00. Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest ukończone 18 lat oraz dostarczenie drogą mailową, drogą pocztową lub osobiście prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez komisję do 24 sierpnia. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe ( 2 000 zł) oraz wezmą udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji.

Do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 – formularz