VI EDYCJA KONGRESU SMART METROPOLIA

PRZESTRZENIE RELACJI.

WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Rejestracja na kongres smart metropolia

13 – 15.11.2017
AMBEREXPO
GDAŃSK

rejestracja na smart metropolia 2017

Zapraszamy do rejestracji na VI Edycję Kongresu Smart Metropolia. Po wypełnieniu formularza na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie wypełnienia poniższego formularza.


13.11 - Poniedziałek14.11 - Wtorek

13.11 | W których panelach ma Pan / Pani zamiar uczestniczyć?

Relacje Terytorialne: Metropolia I jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystać potencjał całych obszarów metropolitalnych?Relacje Instytucjonalne: Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansowe bezpieczeństwo europejskich metropolii?Relacje Społeczne: Metropolia dla mieszkańców? Decyzje polityczne a partycypacja społeczna.
Relacje Terytorialne: Metropolie a zrównoważony rozwój kraju.Relacje Instytucjonalne: Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej.Relacje Społeczne: Konsultacje społeczne na obszarach metropolitalnych. Jaki model komunikacji z mieszkańcami?

14.11 | W których panelach ma Pan / Pani zamiar uczestniczyć?

UbóstwoAdaptacja do zmian klimatuZrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowychTransformacja energetyki
Włączenie imigrantów i uchodźcówDigitalizacja poprawiająca jakość usługJakość powietrzaMobilność
Praca i umiejętności w gospodarce lokalnejZamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzjiGospodarka o obiegu zamkniętymMieszkalnictwo

Rejestrując się na Smart Metropolia 2016 jako uczestnik oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) dobrowolnie przekazuję swoje dane i wyrażam zgodę na ich umieszczenie w bazie i przetwarzanie przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot Biuro Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk w celach związanych z organizacją tegorocznego wydarzenia i informowaniem o kolejnych edycjach Smart Metropolia. Wiem o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.