VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES METROPOLITALNY

PRZESTRZENIE RELACJI. WDRAŻANIE AGENDY MIEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Rejestracja na smart metropolia

13 – 15.11.2017
AMBEREXPO
GDAŃSK

rejestracja na smart metropolia 2017

Zapraszamy do rejestracji na VI Międzynarodowy Kongres Metropolitalny Smart Metropolia. Po wypełnieniu formularza na podany adres mailowy przyjdzie potwierdzenie wypełnienia poniższego formularza.

14.11 - wtorek15.11 - środa

14.11 | W których panelach ma Pan / Pani zamiar uczestniczyć?

Metropolia i jej wpływ na najbliższe otoczenie. Jak wykorzystywać potencjał całych obszarów metropolitalnych?Metropolie a zrównoważony rozwój kraju
Strategia i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansowe bezpieczeństwo europejskich metropolii?Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej.
Metropolia dla mieszkańców? Decyzje polityczne a partycypacja społeczna.Konsultacje społeczne na obszarach metropolitalnych. Jaki model komunikacji z mieszkańcami wybrać?

15.11 | W których panelach ma Pan / Pani zamiar uczestniczyć?

UbóstwoAdaptacja do zmian klimatuZrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowychTransformacja energetyki
Włączenie imigrantów i uchodźcówDigitalizacja poprawiająca jakość usługJakość powietrzaMobilność
Praca i umiejętności w gospodarce lokalnejZamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzjiGospodarka w obiegu zamkniętymMieszkalnictwo

Rejestrując się na Smart Metropolia 2016 jako uczestnik oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) dobrowolnie przekazuję swoje dane i wyrażam zgodę na ich umieszczenie w bazie i przetwarzanie przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot Biuro Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk w celach związanych z organizacją tegorocznego wydarzenia i informowaniem o kolejnych edycjach Smart Metropolia. Wiem o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.