2017

Temat przewodni – Przestrzenie relacji. Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej

Data – 13-15 listopada 2017 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja Turystyczna, ALDA European Association for Local Democracy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Bloki tematyczne – Relacje terytorialne, instytucjonalne i społeczne; Sesje równoległe odpowiadające 12 priorytetom zidentyfikowanym w Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej

Wybrane tematy dyskusji – Silne obszary metropolitalne wyzwaniem dla Europy; Debata „Metropolie a polityka krajowa”; Human smart cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców; Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych; Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju; Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansową siłę europejskich metropolii?; Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej; Jak samorządy radzą sobie z partycypacją obywatelską?; Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii.

Liczba gości – ponad 700
Liczba prelegentów – 113

2016

Temat przewodni – Otwartość i bezpieczeństwo

Data – 23-24 listopada 2016 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja Turystyczna, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Bloki tematyczne – Gospodarka metropolii; Przestrzeń metropolii; Społeczeństwo metropolii;

Wybrane tematy dyskusji – Metropolie a przyszłość Europy; Dla kogo metropolia?; Źródła triumfu metropolii w erze globalnej wioski; Plan dla metropolii. Czy obszary metropolitalne potrzebują wspólnej polityki przestrzennej?; Rozwój metropolii a migracje. Procesy integracyjne gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców; Współpraca czy konkurencja – jak integrować działania w obrębie metropolii?; Zachowanie bezpieczeństwa jako wspólne działanie; Big Data a bezpieczeństwo i porządek publiczny w metropolii;

Liczba gości – 1240
Liczba prelegentów – 80

2015

Temat przewodni – Metropolia czasu wolnego

Data – 22-23 listopada 2015 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańska Organizacja Turystyczna, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Bloki tematyczne – Metropolia XXI – przemysł czasu wolnego przyszłością dużych miast; Metropolia XXI – kultura czasu wolnego

Wybrane tematy dyskusji – Rozwój aktywności mieszkańców, a nowoczesne rozwiązania komunikacyjne; Miasto, mieszkaniec, marka – człowiek w mieście, miasto dla ludzi; Planowanie przestrzeni czasu wolnego w mieście, Strategiczne kierunki rozwoju metropolii; Edukacja czasu wolnego – oferta pozaszkolna i dla seniorów; Jak planować i mówić o przyszłości miast; Energia przyszłości; Monitoring rozwoju obszarów metropolitalnych Życie codzienne a planowanie mobilności; Inteligentne technologie w przemyśle czasu wolnego; Masowe imprezy sportowe jako promocja zdrowego stylu życia; Metropolitalny szlak kulinarny

Liczba gości – 500
Liczba prelegentów – 50

2014

Temat przewodni – Metropolia solidarności

Data – 23-24 października 2014 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy
 – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Fundacja Gdańska, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańska Organizacja Turystyczna, Urząd Miejski w Gdańsku – WUAiOZ, WRS, Biuro Rozwoju Gdańska

Bloki tematyczne – Imigracja, emigracja, integracja; Rodzina siłą metropolii; Polityka społeczna szyta na miarę; Wspólnotowość i więzi lokalne; Rodzina – biznes rodzinny, firma rodzinna; Terytorium społecznie odpowiedzialne; Tożsamość kulturowa metropolii; Młodzi szansą dla metropolii; Zdrowie; Włączenie i równe Szanse; Wielkie miasta w Polsce – mariaże, sojusze, sieci; Metropolia szansą dla młodych – rynek pracy; Aktywność metropolii

Liczba gości – 1000
Liczba prelegentów – 79

2013

Temat przewodni – Inteligentne wymiary rozwoju metropolii. Przykłady. Doświadczenia. Plany.

Data – 21-22 listopada 2013 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Bloki tematyczne – Przestrzeń, Mobilność, Zarządzanie, Energia, SmartLas, Turystyka, Laboratorium Społecznej Innowacji, INNO3city
Wybrane tematy dyskusji – Czy jestem smart w planowaniu przestrzennym? Europejskie metropolie odpowiadają; Czy jestem smart w planowaniu przestrzennym? Polskie metropolie odpowiadają; Wymiar przestrzenny inteligentnego rozwoju; Miasta, które wygrywają

Liczba gości – 1200
Liczba prelegentów – 96

2012

Temat przewodni – Miasto+

Data – listopad 2012 r.
Miejsce – Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich

Organizatorzy – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Wybrane tematy dyskusji – definiowanie inteligentnej metropolii; przekładanie teorii smart growth na konkretne rozwiązania; zarządzanie usługami publicznymi w obszarach funkcjonalnych przekraczających granice administracyjne; budowanie potencjału gospodarczego i podnoszenie jakości życia przez zintegrowane działania;