Organizator

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S) powstało w 2011 roku i zrzesza obecnie 57 gmin i powiatów. OMG-G-S obejmuje powierzchnię o wielkości blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²) zamieszkałą przez blisko 1,5 mln mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących metropolię: gmin, powiatów, samorządu województwa, wojewody i agend rządowych, nauki, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie identyfikuje działania realizowane przez poszczególne samorządy, które są możliwe do realizacji w skali metropolitalnej; wdraża wypracowane wcześniej przez partnerstwo dokumenty strategiczne; a także pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nadzorując realizację projektów unijnych dedykowanych obszarom miejskim.

Patroni

zwiazek gmin pomorskich

Partnerzy

wroclaw