6 WRZEŚNIA 2021
STADION POLSAT PLUS ARENA | GDAŃSK

O KONGRESIE

Smart Metropolia to najważniejszy coroczny kongres poświęcony zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. Smart Metropolia 2021 odbyła się pod hasłem ”Inteligentny samorząd”. Rozmawialiśmy o roli samorządu w polityce państwa, wyzwaniach w obszarze transportu, działaniach na rzecz budowania społeczności i włączania cyfrowego, a także o inteligentnych technologiach i rozwiązaniach dla samorządów.

Więcej na ten temat:

Smart Metropolia 2021, czyli inteligentne rozwiązania dla samorządów

Lokalnie czy centralnie? – debata samorządowców

 

Wydarzenie zbiegło się z 10. rocznicą powołania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Kongres był zatem okazją do podsumowania dekady współpracy między samorządami na Pomorzu oraz do wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych polskich metropolii.

 

Z udziałem polityków, ekspertów i praktyków porozmawialiśmy o przyszłości na rzecz inteligentnego rozwoju sieci metropolii, miast i miasteczek.

Więcej na ten temat:

10. urodziny OMGGS na kongresie Smart Metropolia

 

 

 

Kongresowi Smart Metropolia 2021 towarzyszyło otwarte posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Mówiono m.in. o konieczności uchwalenia ustawy metropolitalnej dla Pomorza.

 

Więcej na ten temat: Senatorowie o metropoliach na kongresie Smart Metropolia 2021

 

Podczas kongresu zostały wręczone nagrody Smart Metropolia – wyróżnienia, które trafiają do osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii. Otrzymali je senatorowie Zygmunt Frankiewicz i Ryszard Świlski.

 

 

 

PANELIŚCI

Gerard Martret
Gerard Martret

współzałożyciel i prezes firmy Shotl. Odpowiada za strategię i nowe możliwości na rynku mobilności. Ma doświadczenie w zakresie zachowań konsumenckich, strategii sprzedaży i analizy rynku.

Gerard Martret

Zygmunt Frankiewicz
Zygmunt Frankiewicz

Senator X kadencji, samorządowiec, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych. W latach 1990-2002 przez trzy kadencje zasiadał w Gliwickiej Radzie Miasta. W latach 1993-2019 był prezydentem Gliwic. W 2015 r. został Prezesem Związku Miast Polskich. W Senacie X kadencji jest: przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Zygmunt Frankiewicz

Paweł Krzyżak
Paweł Krzyżak

z wykształcenia prawnik, jest doktorantem w Wyższej Szkole Humanitas. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM, gdzie nadzoruje m.in. projekty: GZM Open Data, Rower Metropolitalny, VELOSTRADA, Integracja Nextbike, wdrożenie systemu obiegu dokumentów, Karta płatnicza w taborze pojazdów GZM, Great-Bezpieczna Metropolia.

Paweł Krzyżak

Łukasz Franek
Łukasz Franek

autor lub współautor strategii systemów transportowych dla polskich miast, zarządzania transportem zbiorowym, planów mobilności, systemów carsharing oraz bikesharing, a także stref ograniczonej emisji komunikacyjnej.  Autor analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania stref ograniczonego ruchu oraz organizacji transportu zbiorowego. Na Politechnice Krakowskiej prowadził badania w zakresie zarządzania mobilnością oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników. Jest dyrektorem Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. 

Łukasz Franek

Joanna Erbel
Joanna Erbel

socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu. Liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych.

Joanna Erbel

Jacek Woźniakowski
Jacek Woźniakowski

Pasjonat miast. Pracował w sektorze prywatnym, pozarządowym, by teraz sprawdzić się w administracji. W Metropolii GZM od samego początku jej funkcjonowania. Odpowiedzialny za rozwój projektu Drony nad Metropolią, wspieranie sektora nauki oraz projekty społeczne. W życiu zawodowym kieruje się ideą współpracy, współtworzenia i otwartości.

Jacek Woźniakowski

Marcin Musioł
Marcin Musioł

od 10 lat związany z projektami dotyczącymi nowoczesnej mobilności. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej o specjalizacji inżynieria ruchu drogowego i systemy informatyczne transportu. Entuzjasta rozwiązań sharing economy. W transporcie na żądanie widzi potencjał i szansę dla ludzi dotkniętych wykluczeniem transportowym.

Marcin Musioł

Jakub H. Szlachetko
Jakub H. Szlachetko

prawnik, administratywista, a także urbanista, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Jest wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena, laureat konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra”, w 2019 r. uzyskał stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Autor „Normatywnego modelu samorządu metropolitalnego” (Gdańsk 2020) – książki uznanej przez Wydawnictwo UG najlepszą książką wydaną w 2020 r.

Jakub H. Szlachetko