VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES METROPOLITALNY

WYBORY DLA MIESZKAŃCÓW

20 – 21.09.2018
AMBEREXPO
GDAŃSK

ORGANIZATORZY

 

IDEA WYDARZENIA

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Od trzech lat współorganizatorami wydarzenia są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Ministerstwo Rozwoju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych ze środowisk mieszkańców, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

SMART METROPOLIA 2018

Tegoroczny kongres Smart Metropolia w perspektywie wyborów dla mieszkańców ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki wyborów dla mieszkańców metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), demokracja lokalna (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach  takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące.

113
prelegentów
700+
uczestników w 2017
4
wizyty studyjne

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES METROPOLITALNY

WYBORY DLA MIESZKAŃCÓW

rada programowa

DZIEŃ 1 – 20 WRZEŚNIA

11:00-11:20

uroczyste otwarcie kongresu

Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prezydent Gdańska

Paweł Chorąży, Wiceminister Rozwoju, współprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Smart Metropolia 2017

11:20-11:45

wystąpienie wprowadzające:

“Silne obszary metropolitalne jako wyzwanie dla Europy”

dr Iván Tosics, Dyrektor Metropolitan Research Institute, Budapeszt

11:45-12:45

Sesja plenarna. Debata “Metropolie a polityka krajowa”

Czy wsparcie sieci silnych polskich metropolii jest zagrożeniem dla gmin wiejskich i byłych miast wojewódzkich? Czy możliwe jest poparcie reszty kraju dla wzmocnienia polskich metropolii jako panaceum na migrację zarobkową Polaków? Co zrobić, żeby korzyści rozwojowe płynące z największych miast były odczuwalne dla mieszkańców pozostałych regionów kraju?

Michał Olszewski, Wiceprezydent Warszawy, współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich (moderator)

Robert Biedroń, Prezydent Słupska

Kazimierz Smoliński, Wiceminister infrastruktury i budownictwa

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

dr Jan Olbrycht, Przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim

dr Jacek Karnowski, Wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prezydent Sopotu

Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydent Gdańska ds. polityki gospodarczej

12:45-13:00

Prezentacja konkursu Ministerstwa Rozwoju dla miast – „Human smart cities. inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Marcin Bogusz, Ministerstwo Rozwoju

13:00-13:15

przerwa kawowa

13:15-14:45

relacje terytorialne

Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych

relacje instytucjonalne

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansową siłę europejskich metropolii?

relacje społeczne

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją obywatelską?

14:45-15:30

lunch

15:30-17:00

relacje terytorialne

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju.

relacje instytucjonalne

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej.

relacje społeczne

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii.

DZIEŃ 2 – 21 WRZEŚNIA

9:30-10:00

Wystąpienia wprowadzające do sesji tematycznych

Markku Markkula, Wiceprzewodniczący Komitetu Regionów

POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC METROPOLII I MIAST. KIERUNKI INTERWENCJI W OBECNEJ I KOLEJNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ.

10:00-10:30

Marten Sims, Happy City Initiative, Vancouver’s Mayor’s Engaged City Task Force, Canada

Szczęśliwe miasto – planowanie przestrzeni publicznej a różne aspekty rozwoju miasta”

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45-12:15

Sesje równoległe

Ubóstwo miejskie

Przygotowanie i reakcja na nawałnice - adaptacja do zmian klimatu

Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym

Transformacja energetyki

12:15-12:30

przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Sesje równoległe

Integracja migrantów i uchodźców

Cyfryzacja

Jakość powietrza

Mobilność miejska

14:00 – 14:30

lunch

14:30-16:00

Sesje równoległe

Mieszkalnictwo

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienie publiczne

Gospodarka o obiegu zamkniętym

16:00 – 16:30

Podsumowanie

Michał Glaser, Kierownik Kongresu Smart Metropolia 2018, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

DZIEŃ 3 – 15 LISTOPADA

Wizyty studyjne w gminach i miastach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Gdynia:

Celem warsztatu jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie partycypacji społecznej realizowanych przez samorząd w takich obszarach jak planowanie polityk miejskich, dostosowywanie przestrzeni do potrzeb odbiorców, planowanie i realizacja procesu rewitalizacji.

Kartuzy:

Kartuzy są stolicą Kaszub i miastem, które nieustannie się rozwija, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a przy tym zapewniają dostęp do nowoczesnego transportu. Ponadto w zrewitalizowanym centrum zapewniają szeroki dostęp do usług społecznych, zdrowotnych, a także ofertę do spędzania wolnego czasu.

Pelplin:

Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się z systemem inteligentnego systemu parkowania zintegrowanym z systemem monitoringu miejskiego. Jednym z punktów programu będzie również spotkanie z uczniami z lokalnych szkół zajmujących się pomiarami czystości powietrza.

Wejherowo:

Uczestnicy wizyty będą mieli szansę poznać różne elementy tożsamości miasta. Kolejne punkty programu składają się na krótką i jednocześnie intensywną podróż śladami historii Wejherowa, której ostatnim punktem będzie wizyta w znanej już w wielu częściach kraju Filharmonii Kaszubskiej.

Gdynia

Pelplin

Kartuzy

Wejherowo

rejestracja na: wizyty studyjne

Prelegenci edycji 2017

Twitter

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

Uroczyste otwarcie Kongresu

Twitter

Paweł Chorąży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Uroczyste otwarcie Kongresu / Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansową siłę polskich metropolii?

Twitter

Markku Markkula

Przewodniczący Komitetu Regionów

Dzień II: Wykład wprowadzający do sesji tematycznych

Twitter

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu, Wiceprezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Sesja plenarna

Twitter

Robert Biedroń

Prezydent Słupska

Sesja plenarna

Twitter

Kazimierz Karolczak

Przewodniczący zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Sesja plenarna

Twitter

Aleksandra Dulkiewicz

Wiceprezydent Gdańska

Sesja plenarna

Twitter

Kazimierz Smoliński

Wiceminister infrastruktury i budownictwa

Sesja plenarna

Twitter

Iván Tosics

Metropolitan Research Institute, Budapeszt

Wykład wprowadzający do sesji plenarnej /Ubóstwo

Twitter

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta Warszawy

Sesja plenarna / Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Rozwoju Regionalnego i Przewodniczący Intergrupy URBAN

Sesja plenarna

Twitter

Przemysław Derwich

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju

Prezentacja projektu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

Twitter

Marek Wójcik

ekspert Związku Miast Polskich

Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych

Twitter

Ilona Raugze

Dyrektor Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON)

Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych

Twitter

Danny Edwards

Edwards Stadsontwerp

Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych ?

Twitter

Marek Cieślak

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Relacje wewnętrzne vs. zewnętrzne obszarów metropolitalnych

Twitter

prof. Grzegorz Gorzelak

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

Carmine Pacente

Przewodniczący Komisji Rady Miasta Mediolanu ds. zagranicznych i funduszy europejskich

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

Ben Derudder

Ghent University/GaWC

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

Edwin Bendyk

dziennikarz tygodnika “Polityka”, członek European Council on Foreign Research

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

dr Robert Pyka

Przewodniczący Komitetu Sterującego Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Obszary metropolitalne a zrównoważony rozwój kraju

Twitter

dr Tomasz Brodzicki

Uniwersytet Gdański, Instytut Rozwoju

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Isabelle Chatry

OECD

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu, Wiceprezes Metropolii Poznań

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić bezpieczeństwo europejskich metropolii

Twitter

Carole Mancel-Blanchard

DG REGIO, Komisja Europejska

Strategie i zadania a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansową siłę polskich metropolii?

Twitter

Aldo Vargas-Tetmajer

URBACT Polska

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Jakub Wygnański

Prezes zarządu Fundacji Stocznia

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej / Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwości adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Anna Borkowska

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Bartłomiej Ostrowski

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej

Jak wzmacniać efekt synergii? Jakość instytucji a rozwój współpracy metropolitalnej

Twitter

Borys Martela

Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

Antonella Valmorbida

Sekretarz generalna w ALDA European Association for Local Democracy

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

Oktawiusz Chrzanowski

Fundacja Incjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją społeczną?

Twitter

dr Tomasz Grzyb

Uniwersytet SWPS

Jak samorządy radzą sobie z partycypacją obywatelską?

Twitter

Aleksandra Markowska

Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Ewa Stokłuska

Laboratorium Innowacji Społecznych

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

dr Marcin Gerwin

Uniwersytet Gdański, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Marcin Młynarczyk

Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego

Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii

Twitter

Marten Sims

Happy City/Kanada

Wykład wprowadzający do sesji plenarnej

Twitter

Jarosław Józefczyk

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Ubóstwo

Twitter

Michał Guć

Wiceprezydent Miasta Gdyni

Ubóstwo

Twitter

Marek Zimakowski

Wójt Gminy Przywidz

Transformacja energetyki

Twitter

Daniel Larsson

Radca ds. handlowych, Ambasada Szwecji

Transformacja energetyki

Twitter

dr hab. Piotr Broda – Wysocki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ubóstwo

Twitter

Ewa Zarębińska-Szczodra

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

Ubóstwo

Twitter

Kazimierz Koralewski

Doradca Wojewody Pomorskiego, radny Gdańska

Przygotowanie i reakcja na nawałnice – adaptacja do zmian klimatu

Twitter

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody

Adaptacja do zmian klimatu

Twitter

Halina Burakowska

Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

Kamil Wyszkowski

UN Global Compact

Adaptacje do zmian klimatu / Jakość powietrza

Twitter

Izabela Ratajczak-Juszko

Konsultantka adaptacji do zmian klimatu

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

Marcin Grądzki

Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

Adaptacje do zmian klimatu

Twitter

dr Łukasz Pancewicz

Politechnika Gdańska, współzałożyciel pracowni a2p2 architecture & planning

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Hanna Obracht-Prondzyńska

Politechnika Gdańska, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Karol Janas

Koordynator projektu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Marek Bryx

Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kierownik Zakładu Miasta Innowacyjnego, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej​

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Monika Rudeńska

Urząd Miejski Sztokholm

Zrównoważone użytkowanie gruntów i promocja rozwiązań pośrodowiskowych

Twitter

Anna Jakób

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Transformacja energetyki

Twitter

Marcin Lewandowski

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Transformacja energetyki

Twitter

Piotr Nowiński

Ekspert ds. Technologii Smart City, Philips Lighting Poland

Transformacja energetyki

Twitter

Justyna Dziewota-Jabłońska

Dyrektorka Zarządzająca Symbiona UK Ltd.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Twitter

Marek Kitliński

Termocent

Transformacja energetyki

Twitter

Piotr Olech

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Agnieszka Kosowicz

Prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Piotr Choroś

Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Miasta Lublina

Włączenie migrantów i uchodźców

Twitter

Vadim Makarenko

Gazeta Wyborcza, Redaktor serwisu BIQdata

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Krzesimir Karpiński

Ministerstwo Cyfryzacji

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Krzysztof Cała

StructView

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Rafał Kleger

Koduj dla Polski

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

Sławomir Wojtacki

Wiceprezes Zarządu SPRINT S.A.

Digitalizacja poprawiająca jakość usług

Twitter

dr Sławomir Kopeć

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Jakość powietrza

Twitter

Kinga Majewska

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

Jakość powietrza

Twitter

Maciej Ryś

Smogathon

Jakość powietrza

Twitter

dr Marcin Wołek

Uniwersytet Gdański, radny Miasta Gdyni

Mobilność

Twitter

Michael Glotz-Richter

Senior project manager ‚sustainable mobility’

Mobilność

Twitter

Maja Lesińska

Dyrektor Handlowy Toyota Carter Sp. z o.o. w Gdańsku

Mobilność

Twitter

Tomasz Labuda

Zastępca Prezesa Zarządu PKT Sp. z o.o. w Gdyni

Mobilność

Twitter

Włodzimierz Hrymniak

Menedżer Programu E-bus, Polski Fundusz Rozwoju

Mobilność

Twitter

Mateusz Szulc

Dyrektor Wydziału Strategii w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Jolanta Tersa

Dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

prof. Stanisław Dylak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Arkadiusz Wódarczyk

HR Manager w Flextronics

Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Twitter

Beata Rutkiewicz

Zastępca Prezydenta Wejherowa

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Marzena Rogalska

DG GROWTH, partnerstwo w ramach Agendy Miejskiej UE

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Przemysław Piechocki

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

dr Justyna Pożarowska

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w dążeniu do optymalizacji zarządzania i podejmowania decyzji

Twitter

Łukasz Sosnowski

Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji

Gospodarka odnawialna

Twitter

Michał Dzioba

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Gospodarka odnawialna

Twitter

Lidia Wojtal

Wuppertal Institute

Gospodarka odnawialna

Twitter

Jędrzej Bujny

Radca Prawny ClientEarth, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Gospodarka odnawialna

Twitter

Patryk Demski

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplina

Mieszkalnictwo

Twitter

Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej

Mieszkalnictwo

Twitter

dr Krzysztof Zamasz

Członek Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Prezes Grupy ENEA w latach 2013-2015

Relacje instytucjonalne

Twitter

Hanna Gill-Piątek

POLIS Instytut Miast, Łódź

Relacje społeczne

Twitter

Elena Argelich Hesse

Obszar Metropolitalny Barcelony

Relacje instytucjonalne

Twitter

Maciej Grabski

Prezes Olivia Business Centre

Mieszkalnictwo

Twitter

Tobias Woldendoorp

Veilig Ontwerp Ruimte & Infra

Mieszkalnictwo

Twitter

Bartłomiej Pawlak

Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Mieszkalnictwo

Twitter

Wojciech Zemła

Sekretarz Miasta Sopotu

Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne

Twitter

Tomasz Nadolny

Openity

Cyfryzacja

Twitter

Agnieszka Pomaska

Posłanka na Sejm RP

Cyfryzacja

VII Międzynarodowy Kongres Mropolitalny Smart Metropolia

WYBORY DLA MIESZKAŃCÓW

Organizator

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S) powstało w 2011 roku i zrzesza obecnie 57 gmin i powiatów. OMG-G-S obejmuje powierzchnię o wielkości blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²) zamieszkałą przez blisko 1,5 mln mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących metropolię: gmin, powiatów, samorządu województwa, wojewody i agend rządowych, nauki, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie identyfikuje działania realizowane przez poszczególne samorządy, które są możliwe do realizacji w skali metropolitalnej; wdraża wypracowane wcześniej przez partnerstwo dokumenty strategiczne; a także pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nadzorując realizację projektów unijnych dedykowanych obszarom miejskim.

Kontakt

Aleksandra Fijałkowska

Koordynacja i program Kongresu

+48 58 526 81 55

aleksandra.fijalkowska
@smartmetropolia.pl

Michał Glaser

Kierownik Kongresu

+48 58 526 81 42

michal.glaser
@metropoliagdansk.pl

Mariusz Sadłowski

Project Manager

+48 58 526 81 44

mariusz.sadlowski
@smartmetropolia.pl

Małgorzata Ciecholińska

Koordynator kongresu

+48 58 526 81 24

ciecholinska
@dobrarobota.org

Zapraszamy do kontaktu

smartmetropolia@smartmetropolia.pl

Miejsce wydarzenia – Amberexpo

#SMkongres blog

Kongres Smart Metropolia 2017

Kongres Smart Metropolia 2017 zakończony sukcesem!

| Bez kategorii | No Comments
Kongres Smart Metropolia 2017 zakończony sukcesem Zakończył się, odbywający się w dniach 13-15 listopada 2017 r. w Amber Expo, VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia były „Przestrzenie...
Smart Metropolia - uczniowie z Kartuz

Podsumowanie sesji plenarnej Kongresu od uczniów z Kartuz

| Bez kategorii | No Comments
Podsumowanie sesji plenarnej Kongresu od uczniów z Kartuz Dnia 13 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w Kongresie Smart Metropolia, który odbył się w AmberExpo w Gdańsku. Kongres uroczyście otworzył Prezes Zarządu...

Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy

| Bez kategorii | No Comments
Jak opanować suburbanizację? Przedmieścia a transport zbiorowy Rozwój kolei podmiejskiej był pierwszym i głównym bodźcem, który zapoczątkował powstawanie osiedli peryferyjnych. Pierwsze doświadczyły tego miasta Wielkiej Brytanii (Londyn, Liverpool, Manchester), a...

Partnerzy

ORGANIZATORZY

       

  

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY ZAGRANICZNI

PATRONI MEDIALNI