27–28.10.2022
Amber Expo | Politechnika Gdańska

PANELIŚCI

Oleksandr Markushyn
Oleksandr Markushyn

Burmistrz miasta Irpień od 2018 roku. Po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej został komendantem lokalnej obrony terytorialnej. Przez pięć tygodni bronił miasta przed najeźdźcami. Pomimo licznych gróźb, a nawet zniszczenia rodzinnego domu, nie poddał się i wspólnie z żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy oraz obrony terytorialnej powstrzymał w Irpieniu atak na Kijów. Po wyzwoleniu Irpienia kieruje odbudową zniszczonej w 70% miejskiej infrastruktury.

Oleksandr Markushyn

Beata Rutkiewicz
Beata Rutkiewicz

Zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, jak i studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim i studiów MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z sektorem finansów publicznych, zaś od marca 2015 roku pełniąca funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa. Jest odpowiedzialna m.in. za inwestycje miejskie, remonty, ochronę środowiska, środki unijne, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz zamówienia publiczne.

Beata Rutkiewicz

Dawid Litwin
Dawid Litwin

Wójt Gminy Potęgowo. W latach 2010-2014 radny , a od 2014 r. wójt gminy Potęgowo. Magister ekonomii, absolwent Politechniki Koszalińskiej. Ukończył też podyplomowe studia Master of Business Administration. W 2019 r. wyróżniony przez Kapitułę Nagrody Zielonego Feniksa „Za Osiągnięcia We Wdrażaniu Rozwiązań i Technologii Ekoenergetycznych”. W 2020 r. podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego nagrodzony „Bursztynem Polskiej Energetyki” za działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa energetyki. W 2021 r. gmina zajęła I miejsce w kategorii „Energetyczny Inwestor Roku”. 

Dawid Litwin

Erlijn Mulder
Erlijn Mulder

Strateg w urzędzie miasta w Utrechcie. Jest absolwentką studiów językowych i kultury niderlandzkiej. Od ponad 15 lat pracuje dla urzędu miasta Utrecht jako rzeczniczka prasowa i strateg. Opracowała “Strategię zdrowego życia w mieście dla wszystkich”, z różnymi partnerami i interesariuszami w gminie Utrecht i regionie.  Obecnie koncentruje się na sprawach międzynarodowych, aby połączyć wiedzę i partnerów w misji tworzenia zdrowszych miast na całym świecie. W wolnym czasie jest członkinią zarządu „Letters of Utrecht” oraz grupy teatralnej „Aluin i Straatnieuws”.

 

Erlijn Mulder

Fabian Kienle
Fabian Kienle

Ekspert Google. Dołączył do Google Germany we wrześniu 2021 r., aby budować sieć sprzedaży w północnym regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód). Wcześniej pracował w Citrix Systems, Parallels Software i belgijskim startupie Awingu, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i dystrybucję. Ma doświadczenie w zakresie inżynierii systemowej, rozwoju biznesu i sprzedaży regionalnej. Jest autorem książek na temat bezpieczeństwa Citrix i prelegentem Google na globalnych konferencjach i sympozjach dotyczących infrastruktury chmury, bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Mieszka w Eisenach.

Fabian Kienle

Grzegorz Gorzelak
Grzegorz Gorzelak

Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego. W latach 1997-2016 kierował Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Współpracował z agendami rządowymi i  samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy). Był stypendystą Fulbrighta, profesorem wizytującym na University of Strathclyde. Koordynował wiele projektów badawczych m.in. nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE.

Grzegorz Gorzelak

Jakub Mazur
Jakub Mazur

Od 2018 r. pierwszy wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny za Departament Strategii i Rozwoju. Odpowiada za tworzenie dokumentów strategicznych dla miasta, aglomeracji i regionu w perspektywie 2050 r. Zakres operacyjny: planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, konserwacja zabytków, rozwój gospodarczy, cyfryzacja, projekty energetyczne, zrównoważony rozwój, polityka odpadowa, nadzór nad kluczowymi spółkami miejskimi.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego (zarządzanie) i Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo). Jest współtwórcą sukcesu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. 

Jakub Mazur

Jakub Szlachetko
Jakub Szlachetko

Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat w firmie  „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”. Wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UG. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra”. W 2019 r. uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach samorządu terytorialnego, zarządzania metropolitalnego, rozwoju społeczno-gospodarczym.

Jakub Szlachetko