SMART METROPOLIA 2018
METROPOLIE WSPÓLNA SPRAWA

20-21.09.2018
AMBEREXPO
GDAŃSK
REJESTRACJA

IDEA WYDARZENIA

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych ze środowisk mieszkańców, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

SMART METROPOLIA 2018

Tegoroczny kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), dobro wspólne (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące.

prelengentów
uczestników

Rada programowa

Program

#1 DZIEŃ 20 września

PROGRAM

SALA A

SALA B

FOYER

9:30

REJESTRACJA

10:30

Wystąpienia wprowadzające, otwarcie konferencji.

Metropolie wspólna sprawa
Podczas debaty porozmawiamy jakie korzyści płyną z szeroko pojętej współpracy gmina-gmina, gmina-metropolia i metropolia-metropolia? Czy metropolie rzeczywiście są zagrożeniem dla małych i średnich miast? Jak odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców miast, które dynamicznie się zmieniają? Czy chcemy gonić za dużymi metropoliami Europy, a jeśli tak, to w jaki sposób?

12:00

KAWA I BUFET

12:30

Te same problemy, a różne rozwiązania
prelekcje + dyskusja

Zarówno duże, średnie, jak i małe gminy mają te same problemy. Często na drodze do ich rozwiązania stoją ograniczone finanse. Z kolei duże miasta są laboratoriami dobrych praktyk, które mogą być powielane i dostosowywane do specyfiki innych miast i gmin. Podczas panelu omówimy przykłady rozwiązań i działań, które można klonować i wdrażać lub podejmować wspólnie. Czy chętnie dzielimy się wypracowanymi rozwiązaniami? Czy potrafimy przedłożyć dobro wspólne nad własne korzyści?

Partycypacja. Moda w samorządach czy świadome działanie? Czy mieszkańcy wiedzą lepiej?
prelekcje + dyskusja

Mogłoby się wydawać, że mamy pewne doświadczenie w oddawaniu części budżetu miasta do użytku mieszkańców i możliwości bezpośredniego decydowania o ich mieście. Dokonamy rewizji modeli budżetu obywatelskiego (zielony, dziecięcy) i funduszy lokalnych (sołecki, solidarności). Przejdziemy od znanych schematów do nowego społeczeństwa obywatelskiego. Jak do budżetów partycypacyjnych podchodzą małe, średnie i duże gminy? Jakie są najnowsze trendy dla dzielnic, miast i sołectw?

„Szanowne państwo” – o sprawach państwowych i lokalnych
cykl dyskusji

DYSKUSJE TEMATYCZNE
1. Godz.12:00 / dyskusja I
2. Godz. 14:00 / dyskusja II
3. Godz. 16:00 / dyskusja III

14:00

LUNCH

15:00

Metropolia dla mieszkańców przyszłości / To, czego mi brakuje w moim mieście
prelekcje + dyskusja

W tym panelu nie będziemy mówić o współpracy metropolitalnej – skupimy się na mieszkańcach. Mieszkańcach przyszłości, czyli obecnych nastolatkach. Jakie są ich potrzeby i oczekiwania względem miasta, w którym żyją? Jak chcą, żeby wyglądały polskie miasta? Jak dzisiejszy włodarz ma je zaplanować, aby chciał w nim żyć mieszkaniec przyszłości?

Wynalazczość. Tworzymy przyszłość
prelekcje + dyskusja

Jaki procent wynalazków powstaje w metropoliach? Nie sprawdzaliśmy, ale na pewno przeważający – to w nich nauka spotyka się z pasją i biznesem. Rozwijane i udoskonalane, służą później całemu społeczeństwu. Pokażemy rozwiązania na styku nowoczesnych technologii i użyteczności społecznej, praktyki międzynarodowe dotyczące realizacji wybranych trendów technologicznych oraz funkcjonalnych dla miast i metropolii. Jakie systemy techno-społeczne pomogą naszym miastom stać się znaczącymi dla rozwoju kraju lokomotywami wzrostu?

19:00

Gala Rozdania Nagród

KATEGORIE

1. Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018 – Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (PBPR)
2. Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018 – Prezes Maciej Kazienko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

GRAND PRIX Smart Metropolia 2018

#2 DZIEŃ 21 września

PROGRAM

SALA A

SALA B

FOYER

9:30

REJESTRACJA

10:00

Państwa-miasta. Czy metropolie powinny mieć wsparcie państwa?
debata

Jaki wpływ powinna mieć polityka krajowa na samorządy lokalne? Czy brak wsparcia ze strony rządowej spowoduje rozpad partnerstw ZIT-owych? Na ile wypracowane do tej pory struktury są trwałe i przydatne? Czy bez wpływu polityki krajowej na samorządy lokalne partnerstwa mają szansę na dalszy byt i rozwój?

Krajobraz miasta. Krajobraz metropolii
prelekcje + dyskusja

Oblicza miasta i gminy to nasza wizytówka. Na przykładzie doświadczeń małych i dużych przedyskutujemy, czy łatwiej zapanować nad chaosem w naszych miastach działając oddolnie, czy przy użyciu narzędzi prawnych? Jak przenieść dobre rozwiązania wdrożone u sąsiada na teren własnej gminy czy miasta? Jak przekonać mieszkańców do czynnego udziału i chęci zmiany?

11:30

KAWA I BUFET

11:50

Odpowiedzialny biznes w rozwoju metropolii. Bilans zysków i start
Case study + dyskusja

Biznes przyciąga biznes – widzimy to na przykładzie centrów biznesowych gdańskiej Oliwy, warszawskiego Mokotowa i Woli, krakowskiej Bonarki i wrocławskiej Fabrycznej. Dlatego tak ważna jest współpraca między decydentami a inwestorami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi – aby nie przestawać się rozwijać i napędzać gospodarkę regionu. Podczas panelu pokażemy przykłady i antyprzykłady współpracy biznesu i samorządów w skali kraju i świata.

Miejskie transformacje. Projektujemy usługi
warsztat

Warsztat dedykowany projektantom, organizatorom i realizatorom procesów rewitalizacji (społecznej i infrastrukturalnej) i integracji społecznej w obszarach miejskich. Jak wdrażać działania obejmujące potrzeby wszystkich mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych? Jak realizować ideę planowania uniwersalnego? Jak wdrażać trendy: aktywizm, zrównoważone miasto i inkluzywność?

13:20

LUNCH

14:00

Metropolia silna ludźmi. Przykłady postaw dla działania
prelekcje + dyskusja

Lokalni liderzy stawiani są przed koniecznością podjęcia często trudnych i nierzadko kontrowersyjnych decyzji. W wieloletniej pracy działają w pojedynkę, ograniczeni kadencją i poddawani ciągłej krytyce opinii publicznej. Jak działać długofalowo, nie skupiając się jedynie na perspektywie najbliższych kilku lat? Dlaczego potrafimy współpracować w obliczu nagłego kryzysu, a brakuje tego współdziałania na co dzień?

Open space: Miejskie transformacje. Projektujemy usługi
warsztat

Ciąg dalszy poprzedniego panelu, tym razem w formie dyskusji stolikowych. Wymiana wybranych dobrych praktyk do zaprezentowania z aktywnym udziałem uczestników zapisanych #1 dnia (możliwość zaprezentowania własnej praktyki).

15:30

PODSUMOWANIE

Kontakt

ALEKSANDRA FIJAŁKOWSKA

KOORDYNACJA I PROGRAM KONGRESU

+48 58 526 81 55
aleksandra.fijalkowska @smartmetropolia.pl

MICHAŁ GLASER

KIEROWNIK KONGRESU

+48 58 526 81 42
michal.glaser@metropoliagdansk.pl

MARIUSZ SADŁOWSKI

PROJECT MANAGER

+48 58 526 81 44
mariusz.sadlowski @smartmetropolia.pl

MAŁGORZATA CIECHOLIŃSKA

KOORDYNATOR KONGRESU

+48 58 526 81 24
ciecholinska@dobrarobota.org

Miejsce wydarzenia - AmberExpo